P101
Josef Müller-Brockmann

Tonhalle, de Boer-Reitz-Quartett, W.A. Mozart

Switzerland, 1953
Letterpress
69.5 × 99.5 cm
Condition:
A, mounted on linnen
CHF 350.—